از بین بردن لک

منشاء ایجاد لک ها  روی پوست بدن و صورت می تواند ناشی از نور آفتاب ، زمینه ژنتیکی (کک و مک ) ، افزایش سن ، بارداری ، مصرف بعضی از داروها و سایر علل باشد . این ضایعات را می توان با استفاده از روش موثر و سریع  لیزر درمان نمود .

این ضایعات قهوه ای رنگ روی پوست بوسیله دستگاه لیزر با طول موج مناسب و فیلتر مخصوص مورد درمان قرار می گیرد.  لک ها به علت تیره رنگ بودن با جذب نور تخریب شده و زخم ناشی از تخریب ضایعات در عرض چند روز بهبود پیدا می کند.