درمان ضایعات عروقی و واریس

ضایعات عروقی  و واریس در پا  در نتیجه افزایش فشار روی وریدها بعلت ایستادن به مدت طولانی ، حاملگی و همچنین زمینه ارثی ایجاد می شوند. این عروق در پا می توانند  بصورت رگهای ظریف تار عنکبوتی ویا واریس های آبی رنگ با قطر زیاد دیده شوند. ضایعات عروقی اگر بصورت مویرگهای ظریف باشند با لیزر بخوبی از بین می روند.

در روی صورت ، این عروق  بشکل رگهای ظریف در نتیجه نازک شدن پوست ، مصرف بعضی از داروها و افزایش سن ایجاد مشوند.بعلت ظریف بودن این عروق درمان با لیزر معمولا موفقیت آمیز است.

خالهای عروقی مادر زادی مانند ماه گرفتگی در جاهای مختلف بدن  دیده می شود .  درمان ماه گرفتگی ها  بستگی به ضخامت ضایعه داشته و با تکرار جلسات معمولا بهبود قابل ملاحظه ای پیدا می کند.