بهبود ترک های پوستی

ترک های پوستی به علت کشیدگی ناحیه درم و یاره شدن آن  ایجاد می شوند . علل ایجاد ترک های پوستی می تواند افزایش وزن ، حاملگی ، مصرف انواع دارو های حاوی کورتون و برخی از بیماری ها باشد.

در صورتی که از ایجاد این ترک ها مدت زیادی نگذشته باشد می توان با کمک دستگاه های مدرن موجود در این مرکز و با تحریک بازسازی لایه درم تا حد زیادی ترک ها را بهبود بخشید.